Handlekurv
Velkommen til oss!

Destinasjon Dyreparken

Dyreparken er en komplett destinasjon med et bredt opplevelsestilbud, to parker og syv ulike overnattingskonsepter. Gjennom årenes løp har Dyreparken utviklet seg til å bli Norges største familieattraksjon, og har over 1 million besøkende årlig.

Selskaper

Dyreparken Utvikling AS

Kristiansand Dyrepark AS

Dyreparken Overnatting AS

En destinasjon - to parker!

Sju overnattingskonsepter:

Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmennhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene, og hvordan virksomheter håndterer dem.

Åpenhetsloven

Besøk Dyrepaken du også!

Antall besøkende gjester

Dyreparken vokser stadig, og flere gjester besøker Parken.

Rekordår: I 2021 ble det satt ny besøksrekord med over 1,1 millioner besøkende i Dyreparken.

Besøkstall gjennom tidene

Rødpanda
Hva gjør Dyreparken?

Bevaring av dyr

Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene i Dyreparken, men også i naturen.

Lær mer om bevaring og vår rolle som dyrepark